بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف ویسکوز ریون، پنبه و ابریشم

هزاران سال می گذشت و بشر همچنان پارچه های خود را از الیاف طبیعی می بافت، یعنی: (پنبه،پشم،ابریشم،کتان) این ها را الیاف طبیعی می نامند زیرا به همان صورتی که [...]
بیشتر بخوانید بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف ویسکوز ریون، پنبه و ابریشم